Skip Navigation LinksForsiden / Om Ankenævn for Dyrlæger

 Om Ankenævn for Dyrlæger 

Ankenævn for Dyrlæger behandler civilretlige tvister mellem forbrugere og dyrlæger over dyrlægeydelser. Nævnet kan behandle klager over behandling af et dyr, der ikke indgår i momsregistreret virksomhed. Nævnet kan tillige behandle klager, der vedrører behandling af en hest, der indgår i momsregistreret virksomhed, hvis der i denne virksomhed indgår højst 3 heste.

En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne under forudsætning af, at der er et økonomisk krav. Klageren skal derfor stille krav om at få pengene helt eller delvist tilbage, afhjælpning eller erstatning

Ankenævnet afgør alene, om klageren har et berettiget økonomisk krav mod dyrlægen.

Ankenævn for Dyrlæger behandler ikke:

  • Klager, hvor klageren ikke har lidt et økonomisk tab.
  • Klager over, at dyrlægen ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed, som fastlagt i Lov om Dyrlæger. Disse klager kan indsendes til den lokale Fødevareregion.
  • Klager over, at dyrlægen har begået en faglig fejl, uden dette har medført et økonomisk tab for klager.
  • Klager over, at dyrlægen ikke har handlet etisk korrekt. Sådanne klager kan Den Danske Dyrlægeforening, Etisk Nævn, vælge at behandle.